Поширення власного досвіду

Обмін  досвідом  з  викладачами ліцею  та  викладачами  інших  навчальних закладів  відбувається  на засіданнях  як  ліцейного  методичного об’єднання,  так  і  обласного.  Також  була надрукована моя розробка  уроку з всесвітньої  історії на тему  «Румунія у міжвоєнний період» у  журналі «Історія та правознавство» № 5, лютий 2010р.

 

Позакласна робота

У системі професійно-технічної освіти олімпіади проводяться  у два етапи:

І етап – ліцейний;

ІІ етап – обласний.

 

І етап олімпіади проводиться у грудні – січні, а ІІ етап – у березні – квітні.  У першому етапі беруть участь учні, які закінчують вивчення предмета  та мають в середньому з предмета  не нижче 8 балів.  Учні, які посіли І місце в ліцейній олімпіаді направляються на ІІ етап олімпіади.

Завдяння для проведення  олімпіади розробляють самі викладачі,  розглядають їх на засіданні методичної секції  та затверджує директор ліцею.  Завдання  в основному розробляються у тестовій формі, що дає можливість учням самостійно оцінити свої знання.

До ІІ етапу  викладач проводить підготовку учня-переможця до олімпіади.  На обласному засіданні повідомляються  теми з яких будуть завдання.  За цими темами готуються до наступного етапу.  Велику увагу приділяють тестовим завданням  та розглядаються  детьльно найвизначніші події історії.  Велике значення має кількість зустручей та бажання учня  здобути перемогу.

Найулюбленішим заняттям учнів та викладачів є екскурсії.  Учні не чекають щоб викладачі організовували поїздки – вони самі шукають цікаві місця і пропонують викладачам.  У зв’язку із тим, що ми живемо в місті-герої, то ми ходимо з учнями по історичним  місцям та вивчаємо історію не лише в навчальному закладі, а і у музеях та алеях слави.

Не менш цікавою  справою є проведення виховних заходів.  Учні  приймають  активну участь таких заходах.  У  2009/2010 навчальному році з  історії були проведені заходи на таку  тематику:

—          «Бій під Крутами»,

—          «Визволення Одеси  від нацистсько-фашистських окупантів».

У  2010/2011 році планується  провести конференцію  на тему: «Історичні та правові аспекти  становлення Конституції  України».

 

Методична робота

Методична робота в ліцеї будується на досягненнях науки, системою аналітичної, організаційної, діагностичної, пошукової, дослідницької, науково-практичної, інформаційної діяльності з підвищення наукового, загальнокультурного рівня педагогічних працівників, удосконалення їх професійної компетенції та підвищення ефективності навчально-виховного процесу.

У  нас  в  ліцеї  створено  4 методичні комісії.  Я  є  членом  методичного об’єднання  загальноосвітніх  предметів.  Приймаю  активну участь у роботі методоб’єднання: виступаю  з доповідями, повідомленнями, допомагаю  у підготовці до єдиного методичного дня, проведення декад  із загальноосвітніх  предметів, тощо. Під  час   зимових  канікул  проводяться  педагогічні  читання на  яких  я виступала  із  такими темами:

— «Індивідуальна робота  з учнями»,

— «Вплив  конп’ютера  на  здоров’я  людини»,

— «Методи  проведення уроків».

 

Двічі  на  навчальний рік  проходять засідання  обласної методичної  секції.  У жовтні 2010 року планується  провести на базі  нашого ліцею конференцію. Мною  та викладачем  правознавства було  обрано тему  («Історичні та правові аспекти становлення  Конституції  України») та розроблено сценарій  конференції.

 

Методичні  розробки

Тема  методичної розробки

Рік написання

Історичні та правові аспекти  становлення Конституції України

2010 (розробляється)

10 квітня – одесит знає цю дату з дитинства

2010

Застосування  інноваційних  технологій на  уроках теоретичного та виробничого навчання  у ПТНЗ

2009

(матеріали конференції)

 

Використання сучасних освітніх технологій

Гуманістична спрямованість сучасної освіти полягає в постановці мети — розвинути людину, її особистісні якості, адже розвиток людини визначає розвиток суспільства. Нині актуальним є створення нових освітніх технологій, які мають сприяти загальному розвиткові особистості, формуванню її світоглядної культури, індивідуального досвіду, творчості.

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ ПРИ ВИВЧЕННІ ІСТОРІЇ

Сучасна освіта вимагає  від викладачів  пошуку  і розробки  нових форм оцінювання   навчальних досягнень учнів.  Популярними сьогодні є тести.   Що таке тест?

«Тест» — слово англійського походження  (test), в перекладі означає «випробування, мірило, критерії, перевірочна, контрольна робота» (Мюллер, 2003).  Це означає, що за допомогою тестів можна перевірити психологічні, фізичні, розумові та інші  здібності людини.

Тест – це завдання, які підібрані відповідно до системи знань певного навчального предмета.

Дидактичний тест – певною мірою новий метод перевірки результатів навчання; являє собою  набір стандартизованих завдань  з певного навчального матеріалу,  що встановлює  ступінь  його засвоєння.

Перевагами нових форм перевірки знань учнів є:

—          об’єктивність оцінювання;

—          можливе використання тестів на всіх етапах навчання від первинного закріплення  і систематизації  до підсумкового контролю знань;

—          можливе використання тестів у всіх формах учнівської роботи відповідно до вікових та індивідуальних особливостей учнів;

—          висока швидкість перевірки результатів, особливо при використання комп’ютера.

На своїх уроках я широко використовую тести такого типу:

«Перша світова війна»

1.      Перша світова війна розпочалася:

А) 01 вересня 1914 р.;      Б) 28 червня 1914 р.;        В) 01 серпня 1914 р.

2.      Перша світова війна закінчилася:

А) 11 листопада 1918 р;     Б) 11 листопада 1917 р.;   В) 18 січня 1919 р.

3.      У Першій світовій війні узяли участь:

А) 36 країн світу;     Б) 40 країн світу;   В) 38 країн світу

4.      Перша світова війна продовжувалась:

А) 4 роки 3 місяці і 10 днів;     Б) 3 роки 4 місяці і 10 днів;   В) 10 років 5 місяців

5.      Приводом до Першої світової війни:

А) загострення конфліктів між розвинутими країнами світу;

Б) вбивство в Сараєво спадкоємця айстро-угорського престолу ерцгерцога Франца Фердинанда;   В) створення великих  воєнних блоків

6.      До Антанти відносяться:

А) Франція, Німеччина, Велика Британія;

Б) Італія, Німеччина, Франція;

В) Франція, Велика Британія, Росія

7.      Мілітаризм – це

А) нарощування воєнної міці держави з метою підготовки до війни;

Б) економічна політика держави, спрямована на захист національної економіки від іноземної конкуренції;

В) назва війни

8.      Перша газова атака німецьких військ відбулася:

А) на р. Сомма;        Б) на р. Марна;        В) в районі Іпру

9.      Перша танкова атака англійських військ відбулася:

А) на р. Сомма;        Б) на р. Марна;        В) в районі Іпру

10.   Верденська битва увійшла в історію як :

А) дорога життя;   Б) верденська м’ясорубка;       В) план Шліффена

11.  Брусиловський прорив  відбувся:

А) 1915 р.;       Б) 1916 р.;     В) 1917 р.

12.  11 листопада 1918 р. Німеччина підписала з Антантою  ……., визнала себе переможеною і зобов’язувалась негайно вивести війська з усіх окупованих територій, а також передати союзникам значну кількість зброї і військового майна.

А) Верденське перемир’я;   Б) Німецько-Російське перемир’я;  В) Комп’єнське  перемир’я

До даного тесту розроблені картки-відповіді, які отримує кожен учень. В них учні помічають правильну (на їх думку) відповідь.  Викладач має  трафарет з правильними відповідями,  який дає можливість учням самостійно перевіряти правильність виконання тесту, після чого в учнів не виникає жодних запитань, чому їм поставлено саме таку оцінку.

 

ПІБ учня: _________________________________

Тема: ____________________________________

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

А

 

Х

 

Х

 

 

Х

 

Х

 

 

 

Б

 

 

 

 

Х

 

 

 

 

Х

Х

 

В

Х

 

Х

 

 

Х

 

Х

 

 

 

Х

Оцінка:__________

 

 

Після закінчення  роботи з використанням тестів необхідна робота над помилками.  Робота над помилками  передбачає коментоване обговорення відповідей – як правильних, так і помилкових, щоб уникнути  випадковості в процесі вибору.  Викладач роз’яснює суть помилок,  посилаючись на відповідні джерела.

Незважаючи на перелічені переваги тестової форми перевірки знань, її виняткове  використання негативно відбивається на структурі знань – при тестовій формі перевірки знань в учнів погіршуються навички мовної культури, а здатність образного мислення стає нижчою.

 

Таким чином, тести є не лише контролюючим інструментом, а й засобом навчання.  Відповідно, будь-яке вдосконалення змісту тестів та процедури їх застосування буде сприяти  оптимізації навчального процесу.

 

Для  того щоб  зекономити  час,  папір  та  гроші  на своїх  уроках я  широко  використовую  комп’ютер  з  мультимедійним  проектором.  Тому  свої  уроки  я   зберігаю  в  електронному  вигляді  і при необхідності  обмінююсь  ними  з  іншими  викладачами  з  інших  навчальних  закладів.  До  уроків  та  виховних  заходів я  розробляю презентації,  що  дає  можливість  робити  їх  більш  цікавими,  використовувати  такий  матеріал,  який  знаходиться  лише  в  архівах.

 

Для  створення  презентацій  до  уроку  я  залучаю  своїх учнів.  Для  того щоб  нам  підготувати  матеріали  до  уроку  ми  користуємося  інтернетом.  Сучасні  учні  не люблять  ходити по бібліотеках,  а  інтернетом  вони  користуються дуже  часто, тому  їм  не  складає ніяких проблем  знайти  інформацію з даного джерела.

План по самоосвіті

Проблема  над  якою  працюю

«Педагогічна ідея це повітря,

в якому розправляє крила педагогічна творчість»

Василь Сухомлинський

Пріоритетним напрямком освітньої системи України, що підтверджено державними законами та нормативними документами, є доступ до якісної освіти. Тому впровадження інноваційних технологій в навчально-виховний процес є одним із найважливіших питань, які сьогодні розглядаються в освіті. Саме  таку проблему я намагаюся реалізувати  та  розв’язати  на  уроках  історії.

Шляхи  реалізації  та розв’язання проблеми

Термін «інновація» означає оновлення процесу навчання, який спирається, головним чином, на внутрішні фактори. Запозичення цього терміна пов’яза­не з бажанням виділити мотиваційний бік навчання, відмежуватися від чер­гових «переможних методик», які за короткий час повинні дати максималь­ний ефект незалежно від особливостей класу та окремих учнів, їхніх бажань, здібностей тощо.

«Інноваційні технології — це цілеспрямований системний набір при­йомів, засобів організації навчальної діяльності, що охоплює весь процес на­вчання від визначення мети до одержання результатів. Система грунтується на внутрішніх умовах навчання.

На  своїх  уроках я  широко  використовую  комп’ютер та мультимедійний  проектор (інформаційні технології).  Це  дає можливість  зробити  уроки  цікавішими, різноманітнішими та  емоційнішими. Ці засоби навчання дають змогу створити нове навчальне середовище, яке здатне підвищити якість історичної освіти, залучитися до світового інформаційного простору. І у цьому середовищі наголос робиться не на вивчення фактологічного матеріалу, а більше на розвиток навичок мислення, міжособистісних відносин і творчості.

У  той  час, коли не всі  навчальні заклади  мають  підручники, атласи, карти  у достатній кількості,  то саме  такими  засобами  можна  скористатися  і  використати їх  в електронному  вигляді.  Практика  показує, що  пошук необхідної інформації в інтернеті, створення власноруч  деяких матеріалів  до уроків стає цікавим не лише викладачам, а й учням.

Інформаційні  технології можуть  використовуватись в різних формах:

 • мультимедійні сценарії уроків;
 • застосування комп’ютерної лабораторії;
 • перевірка знань на уроці;
 • позаурочна діяльність.

Ця технологія розвиває не тільки учнів, а й викладача, робить його роботу приємною, успішною, результативною, полегшує працю, забезпечує професійний ріст.

Професійна автобіографія

Прізвище, імя, по батькові

Лопакова  Олена Миколаївна

Рік  народження

1982

Освіта

вища

Навчальний  заклад,  який закінчив, рік   закінчення

Ізмаїльський державний  гуманітарний університет,  2006 рік

Спеціальність за дипломом

Педагогіка  і методика середньої освіти. Українська мова та література

Кваліфікація за дипломом

Вчитель української мови та  літератури, зарубіжної літератури   та історії

Педагогічний  стаж

9 років

Стаж роботи в даному навчальному закладі

9 років

Назва  структури, де прослухані курси підвищення кваліфікації, місяць, рік

Одеський  інститут  удосконалення  вчителів, 2010 р.

Проблематика  курсів

Використання  проектних  технологій  на  уроках  історії

Зміст

І розділ.  Професійна автобіографія

 1. прізвище,  ім’я,  по батькові, рік народження
 2. освіта (що і  коли закінчив, отримана спеціальність і кваліфікація за дипломом);
 3. педагогічний стаж, стаж роботи в даному навчальному закладі;
 4. підвищення кваліфікації  (назва структури  де прослухані курси, місяць, рік,  проблематика  курсів);
 5. копії документів, що підтверджують  освіту.

ІІ розділ.  План по самоосвіті

 1. проблема   над якою працюю;
 2. шляхи  реалізації  та розв’язання проблеми.

ІІІ  розділ. Використання сучасних освітніх  технологій

 1. мета використання сучасних освітніх  технологій;
 2. використання тестових завдань;
 3. застосування  відео  матеріалів,   проектора і ноутбука  на уроках;
 4. використання ресурсів  інтернет.

ІV розділ.  Методична  робота

 1. участь у роботі методичного об’єднання;
 2. співпраця  з методичним  центром;
 3. методичні розробки.

V розділ.  Позакласна  робота

 1. підготовка  учнів  до  олімпіад;
 2. організація  екскурсій;
 3. виховні   заходи.

VІ  розділ.  Поширення   власного  досвіду

 1. обмін  досвідом  з викладачами  ліцею  та викладачами  інших  навчальних  закладів;
 2. публікації.

V ІІ розділ.  Результати   педагогічної діяльності

 1. моніторинг  навчальних  досягнень  учнів;
 2. результати  олімпіад;
 3. використання власних  методик   іншими  викладачами;
 4. висновки.