Олімпіада з історії

«Затверджую»

Директор ДНЗ «ОПЛСП

ПНПУ ім. К.Д.Ушинського»

________________Т.В.Горбачова

Завдання для І етапу олімпіади з історії

2010/2011 навчальний рік

1. Позначте назву української землі, яка не входила до складу Австро-Угорщини:

А Буковина;

Б Волинь;

В Галичина;

Г  Закарпаття.

2. Позначте, коли утворилася УНР:

А  25 жовтня 1917 р.;

Б  31 жовтня 1917 р.;

В  1 листопада 1917 р.;

Г   7 листопада 1917 р.

3. Позначте назву центру діяльності повстанців під керівництвом Н.Махна:

А  Гуляйгород;

Б  Гуляйполе;

В  Гуляйліс;

Г  Гуляйлан.

4.  Позначте  місце,  де відбулася  найбільша танкова  битва  початкового періоду радянсько-німецької війни:

А   під Києвом;

Б   у районі Шумейки на Полтавщині;

В   у районі рік Нарва – Вісла – Сян;

Г   у районі Луцьк – Броди – Рівне – Дубно.

5. Позначте назву регіону, який перебував у складі Чехо-Словаччини:

А  Північна Буковина;

Б  Східна Галичина;

В  Західна Галичина;

Г Закарпаття.

6. Позначте, коли відбувся Х зїзд РКП(б), який замінив продрозкладку продподатком:

А  грудень 1920 р.;

Б  січень 1921 р.;

В  березень 1921 р.;

Г  травень 1921 р.

7. Позначте  подію, яку не можна віднести до бойового шляху Українських січових стрільців:

А  Бої  за гору Маківка поблизу Славського

Б  Битва на горі Лисоня поблизу Тернополя

В  Підняття над Галичем синьо-жовтого українського національного прапора

Г   Контрнаступ по лінії Кам’янець-Подільський – Тернопіль – Кременець – Дубно

8. Хто не відносився до членів першого складу Генерального секретаріату:

А  М.Грушевський

Б  Й.Сталін

В  В.Винниченко

Г  С.Петлюра

 

9. Позначте визначення, яке відповідає терміну «голокост»:

А  Винищення німцями єврейського населення в роки Другої світової війни

Б  Цілковите або часткове винищення певної національності, етнічної, релігійної чи расової спільноти

В  Вигнання, висилання окремих осіб чи цілих народів

Г  Незаконні засудження, масові розстріли, звинувачення

 

10. Позначте чинник, який визначає соціальне становище українських земель у складі Польщі:

А  Розвиток народної освіти

Б  Зменшення кількості безробітних серед українського населення

В  Згортання кооперативного руху

Г   Денаціоналізація українського населення

11.  Дайте визначення термінам:  індустріалізація, окупація, Рух Опору, українізація.

12. Розшифруйте абревіатури: СРСР, ОУН, ТУП, УНР, ЗУНР.

13. Встановіть відповідність між прізвищами діячів та подіями, які з ними пов’язані:

А

Утворення Головної Української Ради

1

О.Бобринський

Б

Утворення Союзу визволення України

2

М.Галущинський

В

Утворення Легіону Українських січових стрільців

3

Д.Донцов

Г

Утворення Галицько-Буковинського генерал-губернаторства

4

К.Левицький

14. Встановіть відповідність між датами та подіями:

А

23 серпня 1939 року

1

Приєднання до СРСР Бессарабії та Північної Буковини

Б

28 червня 1940 року

2

Початок масових розстрілів у Бабиному Яру

В

29 вересня 1941 року

3

Капітуляція Німеччини, закінчення війни в Європі

Г

9 травня 1945 року

4

Підписання Пакту Молотова-Ріббентропа

15.  Розташуйте події в хронологічній послідовності:

А  Проголошення курсу на індустріалізацію

Б  Остаточний розгром махновців

В  Утворення товариства «Геть неписьменність!»

Г  Відкриття театру «Березіль»

16. Розташуйте події в хронологічній послідовності:

А  «Шахтинська справа»

Б  Процес над Спілкою визволення України

В  «Закон про п’ять колосків »

Г  Ліквідація УАПЦ

17.  Хто ці історичні особи:  О.Шумський, Я. Гордієнко, О.Бобринський.

18.   Висловіть власну думку  про сучасне становище культури в Україні.

БЛАНК  ВІДПОВІДЕЙ

Завдання 1 – 10  (10 балів).

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

А

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Б

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Г

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Завдання 11    (4  бали).

Індустріалізація – це _____________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________

Окупація – це _____________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________

Рух Опору – це _____________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________

Українізація – це ______________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Завдання 12  (5 балів).

СРСР — _______________________________________________________________________________________________________________________________

ОУН — _______________________________________________________________________________________________________________________________

ТУП — ________________________________________________________________________________________________________________________________

УНР — ________________________________________________________________________________________________________________________________

ЗУНР — _______________________________________________________________________________________________________________________________

 

Завдання 13 – 16 (16 балів).

№ 13

А

 

 

№ 14

А

 

 

№ 15

1

 

 

№ 16

1

 

 

Б

 

 

 

Б

 

 

 

2

 

 

 

2

 

 

В

 

 

 

В

 

 

 

3

 

 

 

3

 

 

Г

 

 

 

Г

 

 

 

4

 

 

 

4

 

 

Завдання 17 (3 бали).

О.Шумський — ______________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________

Я.Гордієнко — _______________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________

О.Бобринський — __________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Завдання  18 (5 балів).

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________