Зміст

І розділ.  Професійна автобіографія

 1. прізвище,  ім’я,  по батькові, рік народження
 2. освіта (що і  коли закінчив, отримана спеціальність і кваліфікація за дипломом);
 3. педагогічний стаж, стаж роботи в даному навчальному закладі;
 4. підвищення кваліфікації  (назва структури  де прослухані курси, місяць, рік,  проблематика  курсів);
 5. копії документів, що підтверджують  освіту.

ІІ розділ.  План по самоосвіті

 1. проблема   над якою працюю;
 2. шляхи  реалізації  та розв’язання проблеми.

ІІІ  розділ. Використання сучасних освітніх  технологій

 1. мета використання сучасних освітніх  технологій;
 2. використання тестових завдань;
 3. застосування  відео  матеріалів,   проектора і ноутбука  на уроках;
 4. використання ресурсів  інтернет.

ІV розділ.  Методична  робота

 1. участь у роботі методичного об’єднання;
 2. співпраця  з методичним  центром;
 3. методичні розробки.

V розділ.  Позакласна  робота

 1. підготовка  учнів  до  олімпіад;
 2. організація  екскурсій;
 3. виховні   заходи.

VІ  розділ.  Поширення   власного  досвіду

 1. обмін  досвідом  з викладачами  ліцею  та викладачами  інших  навчальних  закладів;
 2. публікації.

V ІІ розділ.  Результати   педагогічної діяльності

 1. моніторинг  навчальних  досягнень  учнів;
 2. результати  олімпіад;
 3. використання власних  методик   іншими  викладачами;
 4. висновки.